Värdegrund

Enkel - Utvecklande - Flexibel

Ett konsultföretag som tar samhällsansvar!

Hur då tänker du? Jo samhällsansvar genom att stärka småföretag och organisationer till en mer hållbar verksamhet. För att kunna bli mer lönsamma på sikt och då bidra till mer skatteintäkter och nya arbetstillfällen lokalt. Men även för att småföretag fortsättningsvis ska kunna stötta de lokala idrottsföreningarna och erbjuda barn och ungdomar praktikplatser och sommarjobb . För det är precis så ett samhälle fungerar. 
Vi alla behövs i samhällets kretslopp, inte minst småföretagen. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Min målsättning i alla uppdrag är att vara enkel, utvecklande och flexibel.
Allt för att din organisation ska känna att det är värdefullt att organisera mera och samtidigt ta ansvar för att bli långsiktigt hållbar och bidra till det lokala samhällets utveckling.

Sara Åhnstrand