Styrelsepaketet

Hur jobbar ditt företag/organisation med mål och strategier? Har ni en uttalad värdegrund att stå på?
Jag hjälper er att utveckla verksamheten genom att jobba aktivt med styrelsen och VD.

Vi tar fram verksamhetsplan och vision, vi har strukturerad och regelbunden uppföljning av verksamheten och jobbar fram ett årshjul som är anpassad efter er verksamhet.

Min målsättning i alla uppdrag är att vara enkel, utvecklande och flexibel. Allt för att din organisation ska känna att det är värdefullt att organisera mera och samtidigt ta ansvar för att bli långsiktigt hållbar och lönsam.