Företagscoachning

Känner du ibland att det är svårt att planera och prioritera? Har du tankar kring att utveckla eller förändra din verksamhet? Har du någon att bolla dina tankar med? Jag hjälper dig att utveckla dina idéer för att nå dina mål och sätta en plan för din verksamhet, som vi tillsammans jobbar med.

Min målsättning i alla uppdrag är att vara enkel, utvecklande och flexibel.

Allt för att din organisation ska känna att det är värdefullt att organisera mera och samtidigt ta ansvar för att bli långsiktigt hållbar och bidra till det lokala samhällets utveckling.