Strategipaketet

Hur jobbar ditt företag/organisation med mål och strategier? Har ni en uttalad värdegrund att stå på?
Jag hjälper er att utveckla verksamheten genom att ta fram en vision och verksamhetsplan för företagsledare, ledningsgrupp eller styrelse.

Min målsättning i alla uppdrag är att vara enkel, utvecklande och flexibel. Allt för att er organisation ska känna att det är värdefullt att organisera mera och samtidigt ta ansvar för att bli långsiktigt hållbar och lönsam. 

I strategipaketet ser vi över verksamhetens risker och nuläge, vi jobbar fram en vision för företaget och tar fram en konkret verksamhetsplan och en målbild att jobba mot.