Kundreferenser

"Att ha en aktiv styrelse gör att vi utvecklas som företag. Arbetet i styrelsen gör att vi har en plan att jobba mot och styrelsen ser till att det blir gjort. Samtidigt som de fungerar som ett bollplank och ger andra infallsvinklar."

Anders Andersson

VD, BRAAAB

"Genom strategipaketet har vi fått verktyg för att kunna jobba aktivt med viktiga delar i vårt företag som vi inte prioriterat.  På ett enkelt och roligt sätt har vi tillsammans med Sara tagit fram en vision och en verksamhetsplan att jobba mot."

Therese Rohde

VD, TR Fastigheter

"Att kunna få hjälp med bra material för att skapa nya rutiner och arbetssätt, ger mig stöd och trygghet i mitt beslutsfattande.

Mikael Gisselsson

VD, Tewes konditori