HR-paketet

Hur jobbar ditt företag med arbetsmiljön? Har ni en policy eller en uttalad företagskultur? Vet alla medarbetare vad som förväntas av dom? 

Jag hjälper er med policy och riktlinjer för att skapa en attraktiv arbetsplats och en trygg arbetsmiljö.

  • Rutiner vid nyanställning
  • Arbetsmiljöpolicy - personalhandbok
  • Medarbetarsamtal
  • Rutiner vid avslutad anställning
  • Medarbetarundersökning

Min målsättning i alla uppdrag är att vara enkel, utvecklande och flexibel. Allt för att er organisation ska känna att det är värdefullt att organisera mera och samtidigt ta ansvar för att bli långsiktigt hållbar och lönsam.