Blev företagandet som du drömde om?

Inte? Lugn, jag hjälper dig!

Hjälp i strategiarbetet

Värdegrund - Strategi - Målbild - Verksamhetsplanering

Hur jobbar ditt företag/organisation med mål och strategier? Har ni en uttalad värdegrund att stå på? Jag hjälper er att utveckla verksamheten genom att jobba aktivt med styrelsen. För att på så sätt skapa en långsiktig hållbar verksamhet. 

Företagscoachning

Bollplank till företagsledare - coaching 

Känner du ibland att det är svårt att prioritera? Har du tankar kring att utveckla eller förändra din verksamhet? Har du någon att bolla dina tankar med? Ibland kan det vara skönt att ta hjälp av en coach. Jag hjälper dig att utveckla dina idéer för att nå dina mål. 

Skogskonferens

Välkommen att konferera utomhus på ett annorlunda sätt

Vi ger dig nya insikter, upplevelser och verktyg, när vi kopplar in naturen och hästar i er konferens.

Kontakt

0760-238090

info@ahnly-sara.se